Home » Bestuur en beleid » Bestuursadviescommissies en Auditcommissie

Bestuursadviescommissies en Auditcommissie

BAC Publieke Gezondheid

De bestuursadviescommissie Publieke Gezondheid (BAC PG) adviseert het Algemeen Bestuur op het gebied van de publieke gezondheid. De BAC PG bestaat uit bestuurders met minimaal een afvaardiging vanuit elke subregio, wat een vaste harde kern vormt. Vanuit elke deelnemende gemeente kan een collegelid plaatsnemen in de BAC, maar dat hoeft niet. De deelnemers van de BAC PG hebben diverse expertises op het gebied van publieke gezondheid, zoals jeugd, wettelijke taken GGD, landelijk beleid publieke gezondheid, sociaal domein en financiën. Zie verder het reglement.

BAC Zorg en Veiligheid

De bestuursadviescommissie Zorg en Veiligheid (BAC ZV) adviseert onder meer het Algemeen Bestuur op het gebied van landelijke en regionale vraagstukken op de overlappende domeinen zorg en veiligheid. De BAC ZV bestaat uit gemeentelijke bestuurders met een afvaardiging van één burgemeester en één wethouder vanuit elke subregio, wat een vaste harde kern vormt. De BAC ZV wordt structureel aangevuld met directeur bestuurders van betrokken organisaties, afhankelijk van het onderwerp op de agenda en de benodigde expertise. Zij geven advies en delen kennis en ervaring. Zie verder het reglement.

Auditcommissie

De Auditcommissie bestaat uit drie leden van het Algemeen Bestuur, waarvan één lid ook in het Dagelijks Bestuur zit.

De Auditcommissie adviseert het Algemeen Bestuur over financiële onderwerpen. Er wordt bijvoorbeeld advies gegeven over de jaarstukken en de begroting, maar ook over het toepassen van financiële regels. De vergaderingen zijn niet openbaar.