Home » ANBI status

ANBI-status

De Belastingdienst stelt voorwaarden aan een organisatie die een ANBI wil zijn. Een organisatie die daaraan voldoet, krijgt de ANBI-status. Dat is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften. Een ANBI zelf betaalt geen erf- of schenkbelasting.

  1. RSIN nummer: 814990770
  2. Beloningsbeleid: Het Algemeen Bestuur van Hecht bestaat uit portefeuillehouders van de 18 gemeenten in de regio Hollands Midden. De leden van het Algemeen Bestuur ontvangen geen beloning voor hun bestuurslidmaatschap. Dit geldt ook voor leden van het Dagelijks Bestuur en leden van de Bestuurlijke Adviescommissies. Medewerkers van Hecht vallen, afhankelijk van hun functie, onder de CAO SGO ofwel de CAO Ambulancezorg.
  3. Standaardformulier publicatieplicht: Zie kader hiernaast.