Home » Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

Iedereen doet mee

Iedereen heeft het recht om mee te doen in de maatschappij. Gebruikmaken van de mogelijkheden die het internet, computers en smartphones bieden hoort daar natuurlijk bij. Juist daarom is het belangrijk dat digitale dienstverlening toegankelijk is voor iedereen.

Meedoen, ook digitaal

In onze samenleving kun je bijna niet meer zonder het internet en computers. En veel mensen willen dat ook helemaal niet missen. Als websites goed in elkaar zitten kunnen ze door iedereen worden gebruikt, ook door bezoekers met een beperking. En dan kan echt iedereen meedoen.

We doen ons best om onze website zo toegankelijk te maken. Alle informatie die we aanbieden, kan iedereen tot zich nemen. Op deze website staat ook bestuurs- en beleidsinformatie. Deze bieden we aan als pdf. Dit heeft te maken met de manier waarop we nu deze documenten aanbieden. Wil je de inhoud van de pdf lezen, en lukt het niet, dan helpen we je wel graag verder. Je kunt dan een mail sturen naar info@wijzijnhecht.nl en we zorgen dat je het document krijgt.

Deze website is live sinds april 2024. De digitoegankelijkheidstoets moet nog plaatsvinden. Zodra we hier meer over kunnen vertellen, laten we dat weten.