Privacy

Home » Wij zijn Hecht » Privacy

Privacy

Privacy

Hecht gebruikt persoonsgegevens van cliënten om ons werk goed uit te voeren. Wij vinden het belangrijk dat je erop kunt vertrouwen dat wij zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan. Hoe we dit doen, lees je in de documenten in het kader. In de leeswijzer hieronder geven we een korte toelichting per document. 

Bescherming persoonsgegevens Hecht: korte inleiding over de manier waarop Hecht omgaat met persoonsgegevens. 

Privacyreglement Hecht: dit is de wettelijk verplichte uitleg over hoe Hecht met persoonsgegevens omgaat. Dit is het meest uitgebreide document. 

Toelichting rechten van betrokkenen: dit document gaat verder in op alle rechten die je hebt als Hecht jouw persoonsgegevens verwerkt. 

Privacyverklaring jongeren: een korte toelichting op het gebruik van persoonsgegevens, gericht op jongeren van 12 jaar

Privacyverklaring Hecht: dit document is een uitleg van het privacyreglement waarin we op een makkelijke manier uitleg proberen te geven wat het privacyreglement betekent.

Privacy statement Hecht (EN): a summary of the obligations of Hecht regarding the processing of personal data and your rights as a data subject.