Home » Contact » Klachten

Klachten

Klacht, idee of compliment

Heb je een klacht, idee of compliment over de dienstverlening van Hecht? Wij horen het graag. Een compliment of idee over hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren, kun je mondeling aan ons of via info@wijzijnhecht.nl laten weten. Wij zorgen dat jouw compliment bij de juiste medewerker komt en bekijken wat wij met jouw idee kunnen doen.

Klacht over onze overige dienstverlening

Het kan ook zijn, dat je niet tevreden bent over onze dienstverlening. Je kunt je klacht daarover indienen via het klachtenformulier (klik dan hier), via e-mail of met een brief aan:

Hecht
t.a.v. de klachtenfunctionaris
Postbus 121
2300 AC Leiden

Om je klacht te kunnen behandelen hebben wij je naam en adres nodig. We willen ook een omschrijving van het gedrag en/of de handeling waarover de klacht gaat. Geef als het kan ook de datum waarop de klacht is ontstaan en de betrokken medewerker(s) aan ons door. Anonieme klachten behandelen wij niet. Deze worden alleen geregistreerd.

Klachtenopvang Hecht

Klachtenfunctionaris

Na het indienen van je klacht neemt de klachtenfunctionaris van Hecht contact met je op. De klachtenfunctionaris bespreekt met jou hoe de klacht wordt behandeld. Binnen zes weken wordt de klacht afgehandeld. In sommige gevallen kan deze termijn worden verlengd.

Klachtencommissie Veilig Thuis

Klachten tegen Veilig Thuis Hollands Midden of het Crisis Interventie Team Jeugd kunnen direct of na het traject bij de klachtenfunctionaris voorgelegd worden aan de Klachtencommissie Veilig Thuis. Dit is een onafhankelijke commissie die jou en de betrokken medewerkers(s) uitnodigt voor een hoorzitting. Vervolgens brengt de klachtencommissie een (niet-bindend) advies uit aan de directeur van Hecht en informeert je over dit advies. De directeur beslist over eventuele te nemen maatregelen. Hierover ontvang je een brief van de directie. Deze procedure neemt meer tijd in beslag. Je moet rekenen op ongeveer tien weken. Dit kan via e-mail of een brief aan:

Klachtencommissie Veilig Thuis
t.a.v. de secretaris
Postbus 121
2300 AC Leiden

Je kunt je klacht ook via ons aan de commissie laten doorsturen. Stuur dan een e-mail aan klachtenopvang@wijzijnhecht.nl.

Klachtencommissie Veilig Thuis

Een klacht rechtstreeks bij de commissie indienen
M: klachtencommissieVT@wijzijnhecht.nl

Niet eens met de afhandeling van je klacht?

Als je het niet eens bent met de afhandeling van de klacht, dan kun je de klacht nog aan een externe klacht- en/of geschilleninstantie voorleggen. Welke instantie dit is, is afhankelijk van je klacht. De klachtenfunctionaris kan je hierover adviseren. Afhankelijk van je klacht kan je voor verdere behandeling terecht bij:

Geschillencommissie Publieke Gezondheid
Hecht is aangesloten bij de Geschillencommissie Publieke Gezondheid. Klachten die vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) kun je – als je ontevreden bent over de behandeling van je klacht door Hecht zelf – voorleggen aan deze geschillencommissie. Hoe je dat kunt doen en verdere informatie over deze commissie kun je vinden op de website van de Geschillencommissie in het kader bovenaan de pagina.

De Nationale ombudsman
Klachten die vallen onder de Algemene wet bestuursrecht kun je – als je ontevreden bent over de behandeling van je klacht door Hecht zelf – voorleggen aan de Nationale ombudsman. Hoe je dat kunt doen en verdere informatie over de Nationale ombudsman kun je vinden op de website van de Nationale ombudsman in het kader hiernaast.

Klachtenregeling

Wil je meer weten over de behandeling van klachten? Kijk dan in onze Klachtenregeling.