Inkoop

Home » Wij zijn Hecht » Inkoop

Inkoop

Goed inkopen is de juiste keuzes maken in de balans van publieke middelen en behoeften van de organisatie. Daarbij zijn doelmatigheid én rechtmatigheid essentieel. Heb je als ondernemer vragen over het inkoopbeleid of aanbestedingsbeleid van Hecht? Dan vind je hier nadere informatie.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Hecht werkt volgens verschillende inkoopvoorwaarden. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid is gebaseerd op het modelbeleid van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en is het raamwerk voor inkoop en aanbestedingen. 

Lokale, regionale, kleine en middelgrote ondernemers 

Hecht vindt het belangrijk dat lokale, regionale, kleine en middelgrote ondernemers de kans hebben om een opdracht van Hecht te ontvangen. Er is geen sprake is van protectionisme en niet-lokale ondernemers kunnen ook nog kans blijven maken op opdrachten. Hecht borgt hiermee dat ze oog heeft voor de belangrijke taak die lokale en regionale ondernemers vervullen als ruggengraat van de economie en werkgelegenheid in de omgeving. 

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) 

Hecht zal waar mogelijk haar positie als opdrachtgever gebruiken op het terrein van CO2-uitstoot, milieu-impact en grondstoffengebruik, om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren en om misstanden voor mens en milieu aan te pakken in internationale ketens. Iedere aanbesteding wordt getoetst op haalbaarheid en doelmatigheid.

Publicatieplicht

In het kader van de Aanbestedingswet 2012 is het voor overheden verplicht om de (voor) aankondigingen te publiceren op TenderNed. Deze verplichting geldt voor opdrachten boven de Europese aanbestedingsdrempels. Voor opdrachten onder de drempel en voor bepaalde sociale en andere specifieke diensten (genoemd in de Aanbestedingswet) geldt deze publicatieplicht niet. Daarnaast is Hecht na gunning verplicht op TenderNed te publiceren wie de opdracht heeft gekregen. 

Zakendoen met Hecht

In tegenstelling tot private ondernemingen is Hecht niet volledig vrij om te beslissen met wie en onder welke voorwaarden zij zaken willen doen. Daarom is het goed dat je als ondernemer vooraf verdiept in Hecht en de overheid als mogelijke opdrachtgever. Er zijn verschillende branche- en ondernemingsverenigingen die je hierover kunnen informeren. Ook kun je op diverse websites terecht voor informatie, zoals: 

  1. MKB Servicedesk. Deze site bevat veel informatie over onderwerpen zoals: ‘Hoe werkt een aanbesteding van de overheid?’
  2. PIANOo. Deze site is in eerste instantie voor overheden c.q. aanbestedende diensten, maar biedt veel informatie over alle regels en voorschriften rond inkoop- en aanbestedingen, die ook voor bedrijven interessant kunnen zijn.  

Hoe weet ik wanneer Hecht start met inkoop/aanbesteding? 

Hecht heeft een publicatieplicht voor alle opdrachten vanaf een bepaald bedrag. Voor diensten & leveringen vanaf € 215.000,- en voor werken vanaf €5.382.000,-. Deze publicaties staan vermeld op de website van TenderNed. Je kunt je daar als ondernemer gratis inschrijven. Je kunt op de site aangeven in welk type opdracht je geïnteresseerd bent. Je ontvangt dan automatisch bericht als er een opdracht op jouw bedrijf van toepassing is. 

Inhuuropdrachten

Voor inhuuropdrachten maakt Hecht gebruik van dynamisch aankoopsysteem (DAS) op Hechtzetin.nl. Hier kunnen alle ondernemers die aan de eisen voor toelating tot het systeem voldoen, zich inschrijven voor opdrachten.

Contact

Voor meer informatie over inkoop kun je contact opnemen met de inkoopadviseurs van Hecht.

Contactgegevens inkoopadviseurs