Home » Wij zijn Hecht » Privacy » Privacyverklaring jongeren

Privacyverklaring jongeren

Privacyverklaring

Heb je met ons te maken, bijvoorbeeld via school, dan slaan wij jouw gegevens op in een dossier. Dat zijn bijvoorbeeld je naam, adres, burgerservicenummer, geboortedatum en gegevens over jouw gezondheid. Geef je jouw telefoonnummer en e-mailadres, dan bewaren wij die ook in je dossier. Dit alles doen wij om jou zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Het kan gebeuren dat wij jouw gegevens willen delen met anderen, zoals je ouders of je huisarts. Of met gemeenten, zodat zij hun gezondheidsaanpak kunnen verbeteren. Meestal delen wij de gegevens in overleg met jou. Soms hoeven wij dat niet te doen. Het komt ook voor dat wij jouw gegevens van een andere organisatie krijgen, zodat wij jou de juiste hulp kunnen geven. Je hoort altijd van ons als wij jouw gegevens delen, of van anderen krijgen.

Als het om jouw gegevens gaat, mag je:

  • kijken welke gegevens wij van jou in het dossier hebben;
  • een kopie van jouw gegevens opvragen;
  • jouw gegevens wijzigen of aanvullen als deze niet kloppen;
  • jouw gegevens laten verwijderen;
  • het opslaan van gegevens voor een bepaalde tijd stopzetten;
  • tegenhouden dat gegevens worden gebruikt;
  • gegevens aan anderen laten sturen;

Ben je het er niet mee eens hoe wij met jouw gegevens omgaan, dan kan je samen met je ouders een klacht indienen bij ons. Meer informatie over de klachtenregeling vind je op de pagina ‘Klachtenregeling’ .