Home » Bestuur en beleid

Bestuur en beleid

Bestuur Hecht

De gemeentelijke taken op het gebied van publieke gezondheid en veiligheid zijn samengebracht in Hecht. Deze taken voert Hecht uit voor de 18 gemeenten van de regio Hollands Midden. Wij werken daarom nauw samen met de gemeentes, zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau. Een visueel overzicht van het bestuurlijk landschap vind je hier.

De afspraken over de aansturing en de inrichting van Hecht en de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen het bestuur, de directie en managers zijn vastgelegd in de Gemeenschappelijke regeling Hecht en aanvullend in het organisatiebesluit.

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur geeft sturing aan de organisatie. De vergaderingen zijn openbaar.

Algemeen Bestuur

Dagelijks Bestuur

Vergaderingen van het Dagelijks Bestuur zijn niet openbaar. De besluiten zijn dat wel.

Naar Dagelijks Bestuur

Bestuursadviescommissies en Auditcommissie

Hecht heeft een BAC Publieke Gezondheid, een BAC Zorg en Veiligheid en een auditcommissie, .

Naar BAC PG, BAC ZV en auditcommissie

Beleidsinformatie

Alle beleidsstukken die door het Algemeen Bestuur zijn goedgekeurd zijn openbaar. Jaarverslag, Jaarrekening, Programmabegroting.