Home » Flow & grow hackathon
Flow & grow hackathon

Flow & grow hackathon

Flow & Grow Hackathon: bouwen aan verbetering van het proces van de afdeling infectieziektebestrijding. 

De afgelopen 10 jaar is voor het team Algemene Infectieziektebestrijding (AIB) veel veranderd. Er zijn twee subteams samengevoegd, de coronapandemie heeft de wereld opgeschud, het team is gegroeid en de vraag in de samenleving is enorm toegenomen. Een nieuwe aanpak was nodig. Met als motto: Focus, Flow en Werkplezier.

In dit kader heeft team AIB in april twee dagen achter elkaar nagedacht over verbeteringen in het werkproces. Om zo focus, flow en werkplezier te laten doordringen in het proces van afhandelen van meldingen. Bijgestaan door collega’s van Hecht van andere teams voor een frisse blik van buitenaf. Dat ging in de vorm van een hackathon: een evenement waarbij mensen samenkomen om in hoog tempo en met veel focus een probleem op te lossen. Als een soort pressure cooker. Het zijn goede dagen geweest. De vijf meest kansrijke ideeën zijn na de hackathon verder uitgewerkt. En nu, een kleine drie maanden na de hackathon,is de implementatie van de nieuwe werkwijze gestart.