Home » Wij zijn Hecht » Organisatie en Directie

Organisatie en Directie

Organisatiestructuur

Hecht bestaat uit GGD Hollands Midden, GHOR Hollands Midden, RAV Hollands Midden en ZVH Hollands Midden. Deze zijn verdeeld over acht organisatieonderdelen.

De organisatieonderdelen van Hecht zijn:

  • Coronabestrijding (CB)
  • Gezondheidsbevordering en Onderzoek (GBO)
  • Gezondheidsbescherming, Toezicht en GHOR (GTG)
  • Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
  • Regionale Ambulance Voorziening (RAV)
  • Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH)

Ondersteund door:

  • Control en Concernstaf (CCS)
  • Centraal Ondersteunende Dienst (COD)

Hecht werkt voor de 18 gemeenten in Hollands Midden. Dit is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling.

Directie Hecht

De directie bestaat uit twee personen:

  • Dennis Christmas, Directeur Bedrijfsvoering, plv DPG
  • Sjaak de Gouw, Directeur Publieke Gezondheid (DPG)
Directie Hecht
Directeuren Dennis Christmas (links) en Sjaak de Gouw (rechts)

ANBI status

Hecht heeft een ANBI status. Dit heeft voordelen bij schenkingen.

ANBI Status Hecht
Logo Algemeen Nut Beogende Instelling ANBI

Samen gezonder

Hecht zet zich in voor de gezondheid en veiligheid van de inwoners van de regio Hollands Midden. We zijn een deskundige partner in de zorg- en veiligheidsketen met een duidelijk doel: alles wat wij doen draagt bij aan een beter leven van de inwoners van de regio Hollands Midden. Hiermee bedoelen we meer gezondheid, meer veiligheid en meer kansen.