Home » Afscheidssymposium Directeur Sjaak de Gouw: ‘de contente mens’
Afscheidssymposium Directeur Sjaak de Gouw: ‘de contente mens’

Afscheidssymposium Directeur Sjaak de Gouw: ‘de contente mens’

Relaties en partners namen op woensdag 29 mei afscheid van directeur Sjaak de Gouw tijdens het afscheidssymposium ‘De contente mens’.

Confronterend en inspirerend

Sjaak koos voor het symposium het thema ‘de contente mens’ en richtte zich daarmee op wat de samenleving belangrijk vindt als het gaat om publieke gezondheid in de loop der tijd.

Sabine Uitslag trad op als dagvoorzitter. Onder haar begeleiding gingen hoogleraar filosofie Klasien Horstman, hoogleraar ICT Prof. dr. Wolfgang Ebbers en Machteld Huber van het instituut Positieve Gezondheid in op het verleden, de toekomst en op veranderende publieke waarden in crisistijd.

Waarderende woorden

Daarna volgde een aantal speeches, met dankwoorden gericht aan Sjaak. Voorzitter van het Algemeen Bestuur van Hecht, Daan de Haas, sprak zijn waardering uit voor zijn onuitputtelijke inzet voor de publieke gezondheid. André Rouvoet, voorzitter van GGD GHOR Nederland, ontpopte zich tot een ware cabaretier en wist Sjaaks sterke kanten te complimenteren en tegelijkertijd zijn valkuilen te benoemen. Ook Peter van der Velden, burgemeester van Leiden, prees de inzet van Sjaak. Hij benadrukte zijn waardering door Sjaak de Leidse gouden speld uit te reiken.

Glansrijke carrière

Sjaak nam als laatste het woord; hij was even sprakeloos door alle mooie woorden. Hij bedankte iedereen voor de samenwerking en benadrukte dat hij zonder alle mensen waarmee hij heeft samengewerkt, nooit zo veel had kunnen bereiken.

Hiermee is een eind gekomen aan een mooie en glansrijke carrière in de publieke gezondheidszorg.