Home » We zetten actief in op de preventie van huidkanker!
We zetten actief in op de preventie van huidkanker!

We zetten actief in op de preventie van huidkanker!

Hecht GGD Hollands Midden heeft het Zonvenant ondertekend. Dat is een intentieverklaring van het Huidfonds om minimaal 3 jaar actief bij te dragen aan het voorkomen van huidkanker. Het belangrijkste doel van het Zonvenant is om alle Nederlanders bewuster, verstandiger en dus veiliger om te laten gaan met de zon.

Sjaak de Gouw, directeur Publieke Gezondheid van Hecht GGD Hollands Midden, benadrukt het belang van deze stap: ‘met het ondertekenen van het Zonvenant laten we zien dat we de gezondheid van onze inwoners hoog in het vaandel hebben staan. Het is erg belangrijk dat we ons als GGD inzetten voor betere bescherming tegen de zon om huidkanker terug te dringen.’

Het ondertekenen van het Zonvenant is het startschot van het project ‘Gezond aan de kust: lokaal aan de slag met huidkankerpreventie’. Hecht GGD Hollands Midden heeft een subsidie van het KWF gekregen om een 2-jarig project in Katwijk en Noordwijk uit te voeren. Hiermee worden inwoners en bezoekers van de kustgemeenten beter beschermd tegen de schadelijke effecten van de zon. Langs de kust komt huidkanker namelijk vaker voor, vanwege een sterkere zonkracht en meer zonuren.

Het Zonvenant is een interventie van het Huidfonds in het kader van het voorkomen van kanker!, Als strategisch partner ondersteunt Hecht GGD Hollands Midden de preventie van huidkanker in brede zin.